Đang tải video...
  • #1
  • #2
  • Zoom+ 19.1K 45.6% 37 31

    Sếp già bệnh hoạn và em nhân viên đẹp xuất sắc, chả phải động tay chân gì trong cái cửa hàng này khi tôi là chủ cả, công việc chỉ là quản lý đám nhân viên làm việc mà thôi, một nhân viên trẻ đẹp đã lọt vào mắt khiến tôi lúc nào cũng chú ý và theo dõi cô ta, thật sự với nhan sắc và tuổi không còn trẻ như tôi thật khó để có thể chiếm được cảm tình từ nó, trong 36 kế thì kế bẩn tính nhất lại là kế rễ thành công nhất đó là chủ động ép nó phải cho địt, đến khi mọi chuyện thành công rồi tôi muốn gì chả được.

    Sếp già bệnh hoạn và em nhân viên đẹp xuất sắc
    Xem thêm