Đang tải video...
  • #1
  • #2
  • Zoom+ 6.9K 69.2% 8 18

    Gặp đúng yêu râu xanh khi đi dậy thêm, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt khi nghe tin tìm người dậy kèm tôi đã có một dự cảm không tốt với anh ta rồi, tôi lại thơ ngây nghĩ rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở cô giáo dậy thêm và học sinh ngỗ ngược mà thôi, tôi không nghĩ rằng cậu ta lại dám làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn cả, buổi đầu tiên tới nhà tôi run run bước vào mà không thể ngờ được rằng cậu ta đã có sự chuẩn bị trước để làm nhục tôi rồi.

    Gặp đúng yêu râu xanh khi đi dậy thêm
    Xem thêm